ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนพงศ์ ชูวัฒนกูล
ชื่อเรื่อง การสร้างชุดการสอน เรื่อง การออกแบบลวดลายผ้าบาติก สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of instructional package on batik design for mentally retarded children at Kawila Anukul School, Chiang Mai province
หัวเรื่อง การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่;ผ้าบาติก;เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ -- เชียงใหม่;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฐ, 186 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [77]-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548