ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เพ็ญศรี สำราญรัตน์
ชื่อเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สะสมหน่วยกิต) ของวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
หัวเรื่อง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ -- หลักสูตร;นักศึกษา -- เชียงใหม่;หลักสูตร;การศึกษาทางอาชีพ
จำนวนหน้า ฏ, 89 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [74]-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545