ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประเสริฐ ลิ้นฤาษี
ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต เรื่อง เครื่องยนต์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Construction of a program instruction on internet on fundamental engine for industrial education students, Chiang Mai University ประเสริฐ ลิ้นฤาษี
หัวเรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;นักศึกษา -- เชียงใหม่;เครื่องยนต์
จำนวนหน้า ก-ถ, 246 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ + ซีดี-รอม 1 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [72]-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548