ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรวรรธน์ จันทร์ฉาย
ชื่อเรื่อง การพัฒนาอาชีพการเพาะกล้าไม้สักเพื่อการอนุกรักษ์ในชุมชนบ้านสวนสัก อำเภองาว จังหวัดลำปาง = Development of teakwood cultivation occupation for the community conservation in Ban Suan Sak, Ngao District, Lampang Province
หัวเรื่อง ไม้สัก -- การปลูก;การพัฒนาอาชีพ -- งาว (ลำปาง);ชุมชนบ้านสวนผัก (ลำปาง)
จำนวนหน้า ฎ, 107 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [70]-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552