ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทักษิณ เมืองปิง
ชื่อเรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมการผลิตกระดาษจากต้นไมยราบยักษ์ สำหรับชุมชนแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การศึกษาทางอาชีพ -- อมก๋อย (เชียงใหม่) -- หลักสูตร;เยื่อกระดาษ -- การผลิต;ไมยราบยักษ์;ชุมชนแม่ตื่น (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ญ, 46 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [40]-41
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2543