ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริกาญจน์ ไชยดิลก
ชื่อเรื่อง การทำนาของกลุ่มชาวบ้านมะกอก - นาบัว ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Rice farming of Baan Makok - Nabua villagers, Lai Hin Sub-District, KoKha District, Lampang Province
หัวเรื่อง การทำนา -- เกาะคา (ลำปาง). ตำบลไหล่หิน;บ้านมะกอก (ลำปาง);บ้านนาบัว (ลำปาง)
จำนวนหน้า ฐ, 158 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [121]-123
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551