ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีรยุทธ เหล่าจำรูญ
ชื่อเรื่อง รูปแบบการสอนของครูสอนออกกำลังกายแอโรบิคดานซ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Teaching models of aerobic dance exercise teachers in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง แอโรบิก (กายบริหาร);การเต้นแอโรบิก;การออกกำลังกาย;ครูพลศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฏ, 177 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [119]-122
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552