ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภาณุพงศ์ ข้างจะงาม
ชื่อเรื่อง การอนุรักษ์ผ้าทอตีนจกของชาวพวน ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Conservation for Pa Teen Chock woven cloth of the Phuan, Hadseaw, Srisatchanalai District, Sukhothai Province
หัวเรื่อง การทอผ้า -- ศรีสัชนาลัย (สุโขทัย). ตำบลหาดเสี้ยว;ผ้า -- ศรีสัชนาลัย (สุโขทัย). ตำบลหาดเสี้ยว
จำนวนหน้า ก-ฏ, 173 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [101]-102
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552