ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Wanlop Youdee
ชื่อเรื่อง Use of mulitisensory appoach to promote vocabulary knowledge and creative English writing ability of partially sighted syudents = การใช้กลวิธีพหุประสาทสัมผัสเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคำศัพท์และการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนสายตาเลือนราง
หัวเรื่อง English language -- Study and teaching;English language -- Writing
จำนวนหน้า x, 74 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Teaching English
โน้ต Thesis (Master of Science (Teaching English)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [61]-64
ภาษา English
ปีการศึกษา 2009