ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อารี มะลิซอ
ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติ เรื่อง การแกะสลักผักของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Transferring knowledge and practice of vegetable carving for elementary level at Anusuksa School, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนอนุศึกษา;การแกะสลัก;ศิลปะการตกแต่ง;ผัก;คหกรรมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 137 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง + ซีดี-รอม 3 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552