ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมพงศ์ ธานีรัตน์
ชื่อเรื่อง การศึกษาการพัฒนาและการใช้หลักสูตรวิชาอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนโครงการนำร่องขยายการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดนครสวรรค์
หัวเรื่อง การศึกษาทางอาชีพ -- หลักสูตร;หลักสูตร;โรงเรียนมัธยมศึกษา -- นครสวรรค์;โครงการนำร่องขยายการศึกษาภาคบังคับ
จำนวนหน้า ญ, 152 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 123-128
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536