ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปาร์ค, อึน-จอง
ชื่อเรื่อง การเรียนการสอนวิชา ศิลปะกับชีวิต ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ อึน-จอง ปาร์ค
หัวเรื่อง ศิลปะ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฒ, 181 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [139]-142
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538