ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประยูร ลังกาพินธุ์
ชื่อเรื่อง การนิเทศโดยการใช้คณะกรรมการร่วมในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษากลุ่มอุดรสันติ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประยูร ลังการ์พินธุ์
หัวเรื่อง กลุ่มอุดรสันติ;การนิเทศการศึกษา;โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า 192 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า [116]-118
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2532