ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ผ่องเพ็ญ ปานสีทา
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนแบบพึ่งตนเองภายในโรงเรียนบ้านร่องเผียว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง โรงเรียนบ้านร่องเผียว;การฝึกสอน;โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย;การสอน;การนิเทศการศึกษา
จำนวนหน้า ญ, 181 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 98-103
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536