ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Santi Poopuech.
ชื่อเรื่อง Measurement of haemoglobin Bart's by CM-sephadex microcolumn chromatography = การวัดปริมาณฮีโมโกลบิน บาร์ท โดยวิธี ซีเอ็ม-เซฟาเด็ก ไมโครคอลัมน์โครมาโตกราฟฟี
หัวเรื่อง Hemoglobin.;Hemoglobin -- --Synthesis.;Thalassemia.;Chromatographic analysis.
จำนวนหน้า xiii, 75 p.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1989.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Teaching Biology
โน้ต Thesis (Master of Science (Teaching Biology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [63]-66
ภาษา English
ปีการศึกษา 1989.