ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประพันธ์ วิริยะภาพ
ชื่อเรื่อง ความสอดคล้องของแผนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพกับความต้องการของชุมชน ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หัวเรื่อง การสอน;กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ;โรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร;โรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน;ชุมชนกับโรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน
จำนวนหน้า ฎ, 152 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 86-89
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536