ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภุญชัย อัคนิถิน
ชื่อเรื่อง การประเมินการใช้หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่
หัวเรื่อง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย;กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- หลักสูตร;กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต -- แผนการสอน;ครูประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 140 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 84-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541