ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กนกพร รัตนศิลป์ชัย
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการเขียนเรียงความของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);เรียงความ;ภาษาไทย -- ความเรียง;ชาวเขา;โรงเรียนชาวเขา -- นักเรียน;นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
จำนวนหน้า ฌ, 150 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 50-52
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546