ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Tupthai Norsuwan
ชื่อเรื่อง Simulation of drip irrigation and nitrogen effects on Napier grass as energy crop planted in dry season of Chinng Mai Province, Thailand = การจำลองอิทธิพลของการให้น้ำหยดและไนโตรเจนต่อหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นพืชพลังงานที่ปลูกในฤดูแล้งของ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
หัวเรื่อง Napier grass -- Growth;Sustainable agriculture -- Chiangmai;Microirrigation -- Chiangmai
จำนวนหน้า p, 129 p. : table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management
โน้ต Thesis (Master of Science (Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 83-88
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2014