ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัตนา อินทิยโกเศศ
ชื่อเรื่อง กระบวนการพัฒนาและการใช้หลักสูตรรายวิชา ท้องถิ่นของเรา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดพะเยา
หัวเรื่อง การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร;การศึกษาขั้นมัธยม -- พะเยา;การศึกษา -- หลักสูตร
จำนวนหน้า ฎ, 210 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 165-168
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536