ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุขจิตร ไชยูปถัมภ์
ชื่อเรื่อง บทบาทของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดและความต้องการของผู้บริหารและครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับภาระงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
หัวเรื่อง สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด;การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร;ผู้บริหารโรงเรียน -- ขอนแก่น;ครู -- ขอนแก่น;โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ขอนแก่น
จำนวนหน้า ญ, 212 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 147-152
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539