ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ผการัตน์ ชาญนุวงศ์
ชื่อเรื่อง การใช้หลักสูตรกลุ่มวิชาบังคับคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) จังหวัดบุรีรัมย์
หัวเรื่อง การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร;คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);คณิตศาสตร์ -- หลักสูตร;การศึกษาขั้นมัธยม -- บุรีรัมย์
จำนวนหน้า ฐ, 159 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 126-129
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539