ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อลิศรา ศรีสมบูรณ์
ชื่อเรื่อง การประเมินการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์;การศึกษาขั้นก่อนประถม -- บุรีรัมย์ -- การบริหาร;ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน -- การบริหาร
จำนวนหน้า ฎ, 163 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 115-119
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541