ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทัศนีย์ สิทธิวงศ์
ชื่อเรื่อง การใช้หลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จังหวัดนครราชสีมา
หัวเรื่อง หลักสูตร;การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร;โรงเรียนมัธยมศึกษา -- นครราชสีมา -- รางวัล
จำนวนหน้า ซ, 131 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 113-118
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539