ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุบลรัตน์ วิชัยหาญ
ชื่อเรื่อง สภาพและปัญหาการจัดการสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การสอนซ่อมเสริม;โรงเรียนประถมศึกษา -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฏ, 132 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 110-114
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538