ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุพัตร ใจฟู
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการในโรงเรียน ร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร;โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่;การสอน
จำนวนหน้า ญ, 133 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 108-111
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2540