ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุญช่วย โยนสนิท
ชื่อเรื่อง โครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า;ทันตานามัย;นักเรียนประถมศึกษา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย);โครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา
จำนวนหน้า ฒ, 118 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [91]-93
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539