ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Jakob Johannson
ชื่อเรื่อง Analysis of processing practices and product quality of tea in local small-scale tea processing units in Wawee Sub District, Mae Suai District, Chiang Rai Province, Thailand = การวิเคราะห์กระบวนการผลิตชาและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาใน กลุ่มผู้ผลิตชารายย่อยในตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
หัวเรื่อง Tea -- Chiang Rai;Quality of products
จำนวนหน้า xxxiii, 211 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management
โน้ต Thesis (Master of Science (Sustainable Agriculture and Integrated Watershed Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 62-65
ภาษา English
ปีการศึกษา 2013