ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พีรศักดิ์ ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ = Developing a basic computer maintenance curriculum for students with hearing impairment at Sotsuksa Anusarnsunthorn School, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนโสตอนุสารสุนทร;การวางแผนหลักสูตร;การศึกษา -- หลักสูตร;คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่;ความบกพร่องทางการได้ยิน
จำนวนหน้า ญ, 135 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [86]-89
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551