ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อำไพ จันมะยม
ชื่อเรื่อง การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตกัลยา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง หลักสูตร;การศึกษาขั้นพื้นฐาน;โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
จำนวนหน้า ฌ, 112 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [79-80]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545