ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุษราภรณ์ พอจิต
ชื่อเรื่อง กิจกรรมการเรียนภาษาไทยเชิงทักษสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา และความสามารถทางภาษาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หัวเรื่อง โรงเรียนบ้านค้างปินใจ;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);นักเรียนประถมศึกษา -- แพร่
จำนวนหน้า ฎ, 134 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [68]-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545