ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Jamjan Meeboon
ชื่อเรื่อง Taxonomy of Cercospora fungi and allied genera found in Northern Thailand = อนุกรมวิธานของเชื้อราในกลุ่ม Cercospora ที่พบในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
หัวเรื่อง Cercospora;Cercospora -- Classification;Fungi -- Classification
จำนวนหน้า xxv, 396 p. : tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2006
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Plant Pathology
โน้ต Thesis (Master of Science (Plant Pathology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 343-384
ภาษา English
ปีการศึกษา 2006