ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิชพร ถาวรรุ่งกิจ
ชื่อเรื่อง การจัดหลักสูตรและการสอนวิชางานช่างพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง การศึกษาทางอาชีพ -- หลักสูตร;การศึกษาทางการช่าง -- หลักสูตร;โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
จำนวนหน้า ถ, 270 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [208]-211
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539