ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บริบูรณ์ คำด้วง
ชื่อเรื่อง การใช้แนวการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาลศึกษา พ.ศ.2536 ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
หัวเรื่อง การศึกษาขั้นอนุบาล -- อุตรดิตถ์;โรงเรียนประถมศึกษา -- อุตรดิตถ์
จำนวนหน้า ด, 200 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [160]-162
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539