ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรพล เพ็ญต่าย
ชื่อเรื่อง การจัดการปัจจัยเบื้องต้นเพื่อการนำหลักสูตรไปใช้ในระดับกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังสะพุง;หลักสูตร;การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร;โรงเรียนประถมศึกษา -- เลย
จำนวนหน้า 165 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [123]-131
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2533