ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มัณฑนา ประทุมมา
ชื่อเรื่อง การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
จำนวนหน้า ฐ, 151 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [123]-127
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539