ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรัญญู เรือนคำ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์การจัดทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของท้องถิ่น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์;โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
จำนวนหน้า ญ, 164 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [119]-123
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539