ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สว่าง กติกา
ชื่อเรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง การศึกษาขั้นมัธยม -- ลี้ (ลำพูน) -- หลักสูตร;โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลี้ (ลำพูน);โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตร
จำนวนหน้า ฎ, 133 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [109]-112
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541