ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมชุมนุมดีเจน้อยโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนสําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันศรี จังหวัดเชียงใหม = Development of little disc jockey club's activities focusing on community participation for Ban San Sri School Students, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนบ้านสันศรี;กิจกรรมของนักเรียน;กิจกรรมเสริมหลักสูตร;ชุมชนกับโรงเรียน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 140 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [105]-112
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552