ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Jurmkwan Sangsuwan
ชื่อเรื่อง Development of ChitosanMethycellulose film for fresh-cut fruit = การพัฒนาฟิลม์ไคโตซานเมทิลเซลลูโลสสำหรับผลไม้สดหั่นชิ้น
หัวเรื่อง Fruit -- Harvestins;Fruit -- Postharvest technology
จำนวนหน้า xx, 141 p. : ill, tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Postharvest Technology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Postharvest Technology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [111]-121
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008