ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นันทนา สนิทมาก
ชื่อเรื่อง ผลการสอนด้วยวิธีสตอรีไลน์เรื่องเที่ยวเมืองมรดกโลกต่อความคิดรวบยอด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
หัวเรื่อง สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);ความคิดรวบยอด;นักเรียนมัธยมศึกษา -- กำแพงเพชร;สุโขทัย -- ประวัติศาสตร์;กำแพงเพชร -- ประวัติศาสตร์;พระนครศรีอยุธยา -- ประวัติศาสตร์
จำนวนหน้า ฎ, 197 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสอนสังคมศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 56-58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545