ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เจตรณี บุญนาวา
ชื่อเรื่อง การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงช้นที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยเสริมกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ = Scientific thinking of grade level 3 students taught through science show activity enrichment
หัวเรื่อง โรงเรียนรังษีวิทยา;วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);กิจกรรมการเรียนการสอน;นักเรียนมัธยมศึกษา -- ฝาง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฌ, 135 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 88-94
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552