ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุไรรัตน์ สุริยงค์
ชื่อเรื่อง ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่เรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นมาตรฐาน = Problem solving ability through problem-based learning of science of grade level 3 students
หัวเรื่อง การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน;การแก้ปัญหา;การเรียนแบบมีส่วนร่วม;การศึกษาขั้นมัธยม;วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จำนวนหน้า ฌ, 118 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 58-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551