ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมนึก ขวัญเมือง
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้และไม่ใช้หลักการเรียนเพื่อรอบรู้ในด้านผลสมฤทธิ์และความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หัวเรื่อง โรงเรียนหอพระ;วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่;นักเรียน -- การศึกษา -- เชียงใหม่;การวัดความถนัดทางการเรียน
จำนวนหน้า 166 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 105-111
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529