ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไพศาล มุ่งวัฒนา
ชื่อเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ทางช่าง คุณลักษณะเด่นของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ช่างอุตสาหกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตการศึกษา 10
หัวเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน;วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);ช่างอุตสาหกรรม;ความคิดสร้างสรรค์;นักเรียน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จำนวนหน้า 150 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [80]-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2531