ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Anirut Phriksee
ชื่อเรื่อง Weak gravitational lensing analysis of a large sample of massive galaxy clusters = การวิเคราะห์เลนซิงความโน้มถ่วงแบบอ่อนของกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ของกระจุกกาแล็กซีมวลมาก
หัวเรื่อง Gravitation;Galaxies -- Mass (Physics)
จำนวนหน้า xiv, 91 p. : ill., tabel
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Physics
โน้ต Thesis (Master of Science (Physics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 78-84
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2015