ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุพจน์ ชุบขุนทด
ชื่อเรื่อง การนำประสบการณ์ในส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์จากการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ศึกษาต่อ
หัวเรื่อง วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน;กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต;การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า 139 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [104]-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2531