ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรัชญา วังตระกูล
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการฝึกแบบเป็นช่วงกับโปรแกรมการฝึก แบบต่อเนื่องต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ ออกซิเจนสูงสุดในนักวิ่งระยะกลาง
หัวเรื่อง การวิ่ง;ออกซิเจน;นักกีฬา -- เชียงใหม่;นักวิ่ง;การฝึกกีฬา
จำนวนหน้า ซ, 60 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [41]-43
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545