ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิกุลทอง ภู่รัตน์
ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้เรียนเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยต้ม จังหวัดลำพูน = Classroom action research to promote Thai Language usage of Prathom Suksa 6 students at Ban Houytom School, Lamphun Province
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ชั้นเรียน -- ลำพูน;วิจัยเชิงปฏิบัติการ;นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
จำนวนหน้า ก-ฌ, 257 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา));บรรณานุกรม: แผ่น 80-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549