ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รุ่งทิวา มากสุก
ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Action research for developing mathematical thinking skills of Mathayom Suksa 2 Students
หัวเรื่อง โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม;วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา;การศึกษา -- วิจัย;คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);นักเรียนมัธยมศึกษา -- ดอกคำใต้ (พะเยา)
จำนวนหน้า ช, 143 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552